RETOUCHED BY ME

ELLE Russia November 2020

Ph Igor Pavlov

Style Lilya Simonyan

Mua Yuliya Bondarenko

Hair Max Rokitskiy

Production Helen Grey

Model Liza Ostanina