RETOUCHED BY ME

Vera Brezhneva for VeraBeauty

Ph Igor Pavlov

Makeup Nika Kislyak

Hair Marina Roy