RETOUCHED BY ME

INFRINGE magazine

Ph Igor Pavlov

Hair Marina Roy

Makeup Yuliya Bondarenko

Style Lilya Simonyan

Casting Ilia Vershinin

Models Lena B, Nastya Cherkasova, Ani Gevorgyan