RETOUCHED BY ME

VOGUE Russia September 2021

Ph Igor Pavlov

Style Olga Gvozdeva

Hair Alexey Yaroslavtsev

Makeup Nika Kislyak

Model Anastasiya Zakharova

Ph assistant Anton Grebentsov, Andrey Shkalikov

Style assistant Alina Falileeva

Production Danil Belobraga

Production assistant Anastasiya Pevunova, Anna Hloeva