RETOUCHED BY ME
Red September compagnie 2023
Photo Igor Pavlov
Producer Sergey Runaev
Art director Igor Molchanov
Style Nadya Zelenova
Makeup & hair artist @goodddasha
DOP Misha Baryshov
Photographers assistant Artem Agafonovfactory
Grigory Leonovich
Edit Misha Baryshov
Support Evgeniya Khaitova Vitaly Mizrikov Sheeeshboo
Casting director Alisia Brizhatiuk
Model Victoria Wirs avantmodelsagency &
Aleksandr Blinov-Lepeshkin open_up_models